Skip to content

De Grote Kreek

Tussen De Kuifeend en de Bospolder vind je het natuurgebied De Grote Kreek.
Dit gebied wordt net als De Kuifeend beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord en ligt eveneens in het midden van de Antwerpse haven.
Ook hier tref je een grote diversiteit vogels aan. Vanaf de (kleine) parking loopt er een pad in de richting van een kijkhut. Links van het pad loopt een beek overgroeid met braamstruweel en riet, rechts is er een opgehoogde berm met wat lichte begroeiing.
Een vijftiental meter voor mij uit zat er een roodborstje dat mijn aandacht trok. Maar toen het roodborstje op een paaltje sprong trok er op een paaltje ervoor een ander vogeltje mijn aandacht. Namelijk een draaihals! Dit is toch wel een bijzondere waarneming! Een beetje verder kon ik nog een koppeltje putters en een tjif tjaf spotten. Verderop staat er een mooie kijkwand die uitzicht geeft op het uitgestrekte gebied. Vlak na de kijkwand is er een rietveld en daar kon ik nog enkele rietgorzen, blauwborst, zwartkop en rietzanger opmerken. Achter het rietveld is er nog een uitgestrekt nat grasland en een smalle waterpartij waar enkele wulpen en ganzen foerageerden.
Verder op weg naar de hut zag ik ook nog een koninginnenpage fladderen.
De hut zelf geeft uitzicht op een grote waterplas waar verschillende eendensoorten hun habitat hebben.
Ook hier loonde het de moeite om dit mooie gebied te bezoeken.

Back To Top
error: Content is protected !!