Skip to content

Vallei van het Merkske

Vandaag stond de vallei van het Merkske op mijn agenda.
Dit grensoverschrijdend gebied ligt aan de Belgisch-Nederlandse grens, regio Hoogstraten – Wortel Kolonie – Castelre en omvat zo wat 1500 ha.
Het wordt beheerd door Natuurpunt, ANB en Staasbosbeheer.
Het Merkske is een kleine rivier (beek) die door het gebied stroomt.

Mijn wandeling vandaag bestond uit 2 delen die in een soort van 8 in elkaar over gingen, en in totaal een 9 km stappen.
Het eerste deel ging door de Halsche Beemden. Dit natuurgebied van 10 ha is het oudste in de Markvallei.
Het is een vrij divers gebied en op de talrijke braamstruwelen kon je zeer vele insecten en vlinders waarnemen.
Toen ik ongeveer 3/4 van de wandeling had afgelegd stuitte ik op een probleem.
Het Merkske was, door de vele regenval van de laatste weken, een beetje buiten zijn oevers getreden. Daardoor stond er een klein stukje onder water, net voor een houten brugje dat over de beek gaat. De wandeling noemt dan ook niet voor niets de laarzenwandeling ! Ik had wel stapschoenen aan maar je had echt wel laarzen nodig op dit stukje. Op het moment dat ik mijn opties aan het bekijken was passeerden er 2 vriendelijke wandelaars, ieder met een hond. Die wandelaars hadden wel laarzen aan. Toen zag ik dat het water ter hoogte van de brug tot bijna tot kniehoogte stond. Mijn stapschoenen zouden dus zo onder water lopen. Toen die wandelaars net over de brug waren, en zagen dat ik nog wat vertwijfeld stond rond te kijken riep de Nederlandse vrouw : “Moet je mijn laarzen hebben ?” Ik ging gretig op het aanbod in. De vrouw deed haar laarzen uit en de man bracht ze tot bij mij. Mijn laatste kwart van de wandeling was gered ! Na de zeer vriendelijke mensen uitgebreid te hebben bedankt kon ik de wandeling verder zetten.

Via de parking die net halverwege de twee gebieden gelegen is vatte ik het tweede deel aan. Dat ging door Wortel-Kolonie.
Eveneens een mooie wandeling in bosrijk gebied. Op het einde van deze wandeling bemerkte ik een veld waar ik de mooie zuringspanner kon fotograferen. Een kleine geel-roze vlinder die voornamelijk, zoals zijn naam al laat blijken, op Zuring te vinden is.

Zeer tevreden van mijn wandeling en weer een nieuw natuurgebied verkend !

Back To Top
error: Content is protected !!